Як допомогти зоопаркам в Україні

від | 22.03.2022 | Новини

Час читання: ( Кількість слів: )

English below

Зоопарки та притулки для диких тварин в Україні потребують допомоги. Ми зібрали інформацію про те, як переказати їм кошти та чим можна допомогти. Крім того, сервіс онлайн-платежів Portmone оновив розділ Благодійність, тепер тут представлені реквізити зоопарків по всій країні та фонди, які опікуються тваринами. 

Київський зоопарк

КиївЗоо працює у закритому для відвідувачів режимі цілодобово та без вихідних. «Ми піклуємось про наших копитних та пернатих, лускатих та хижих підопічних 24/7 і знаємо, що кожен важкий день наближує нас до Перемоги», – йдеться на сторінці зоопарку.  Працівники зоопарку будують теплицю, в якій вирощуватимуть свіжу зелень.

Реквізити зоопарку для благодійного внеску (або купити електронні квитки на сайті).

Миколаївський зоопарк

У Миколаївському зоопарку представлена найбільша в Україні колекція диких тварин, дендропарк з більше ніж 200 видами унікальних рослин з різних куточків планети. «Нас підтримують усі зоопарки світу, крім російських, жоден зоопарк їх не висловив нам підтримки, навіть словесно, хоч вони знають, що тут відбувається», – говорить директор зоопарку.

Допомогти можна, купивши квиток на сайті або за реквізитами:

КУ Миколаївський зоопарк
ЕДРПОУ 02219760
Благодійний рахунок
В Миколаївське РУ “Приватбанк”
МФО 305299
№UA683052990000026009001700927

Харківський зоопарк

«Наші вовки зараз можуть вити тривожними сиренами, і наші серця розривають від болю. Коли ми дивимось у очі наших тварин, ми бачимо страх і горе, але ми зробимо все, щоб допомогти, нагодувати та захистити наш зоопарк», – каже заступниця директора зоопарку Карина Детюк.

Допомогти зоопарку фінансово можна за наведеними нижче реквізитами.

KO KHARKIVS’KYY ZOOLOGICHNYY PARK KOMUNAL’NA ORGANIZACIYA 61058, Sumskaya street, 35. Kharkiv, Ukraine
USREOU code 02220881
Bank: JOINT-STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK “PRIVATBANK” Registered address: 1D Hrushevskoho St., Kyiv, 01001, Ukraine
SWIFT Code: PBANUA2X
Account UA723515330000026003015902357, currency USD (US Dollar)

Kharkiv Zoo
KO KHARKIVS’KYY ZOOLOGICHNYY PARK KOMUNAL’NA ORGANIZACIYA 61058, Sumskaya street, 35. Kharkiv, Ukraine
USREOU code 02220881
Bank: JOINT-STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK “PRIVATBANK” Registered address: 1D Hrushevskoho St., Kyiv, 01001, Ukraine
SWIFT Code: PBANUA2X
Account UA503515330000026009035901912, currency EUR (Euro)

Контактний зоопарк Парк XII місяців

Зоопарк розташований у селі Демидів на Київщині та зараз фактично відрізаний від усього. За словами директора закладу «Парк XII місяців» Михайла Пінчука, ситуація критична.

Реквізити є на сайті зоопарку. 

Бердянський зоопарк «Сафарі»

Бердянський зоопарк «Сафарі», де знайшли прихисток понад 80 видів рідкісних тварин потребує допомоги. «Тварин необхідно годувати. Ми стійко тримаємося, але з кожним днем стає все важче й важче: запасів кормів катастрофічно зменшуються, бракує коштів для закупівлі нових. Будемо щиро вдячні за будь – яку допомогу», – розказують власники зоопарку.

Реквізити для фінансової підтримки в євро:

Кальченко І.Л. ФОП
IBAN Code
UA873133990000026006040203228
Назва банку/Name of the bank – JSC CB “PRIVATBANK”,1D HRUSHEVSKONO STR.,KYIV,01001,UKRAINE
SWIFT Code банку/Bank SWIFT Code – PBANUA2X

Реквізити для фінансової підтримки в гривні
ФОП Кальченко І.Л.
2293810173
АТ КБ “ПРИВАТБАНК” ЄДРПОУ 14360570, код банку 313399
UA343133990000026003055732141

Фельдман Екопарк

З Фельдман Екопарк евакуювали 13 мавп — чотирьох орангутанів та дев’ять шимпанзе. Мавпи тимчасово поживуть у харківському зоопарку, а 22 альпаки – у власника екопарку Олександра Фельдмана. Евакуація інших тварин продовжується. До цього екопарк кілька разів потрапляв під обстріли российских окупантів.

Резквізити для допомоги на сторінці парку.
Парк приймає допомогу у криптовалюті. 

Реабілітаційний центр для великих хижаків в Василівці

Звіринець потребує «зеленого коридору», аби доправити дизель та корми, потребує реабілітаційний центр для великих хижаків, каже власник зооцентру Олександр Пилишенко.  «Два тижні окупації, 200 мешканців, ми вже пережили кілька днів справжнього голоду. Їжі дедалі менше, постійні обстріли. А наш зоопарк споживає свіжого м’яса по 200 кг на день – це більше за київський та рівненський зоопарки разом», – каже Пилишенко.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Реабілітаційний центр (@homezoo.center)

Притулок для диких тварин у Борисполі

Притулок займається евакуацією диких тварин до більш безпечних місць у Європі. Для тих тварин, які залишаються на місці, шукають опікунів, які могли б надати фінансову підтримку і оплатити тиждень отримання конкретної тварини. Йдеться про внески від 400 до 800 гривень.

Реквізити за посиланням 

Київський Іподром

Понад 300 коней стали її заручниками на Київському іподромі. Деякі власникі верхових коней залишили коней без кормів, не відповідають на телефонні дзвінки, кинули своїх коней, не мають можливості заробляти гроші, з яких оплачували утримання коней.
Картка для перерахування допомоги:
4149499393718166
Приватбанк Ілюченко Ольга Володимирівна
У призначенні вказувати – «допомога коням»

Zoos and wildlife shelters in Ukraine need help. We have gathered information on how to transfer funds to them and how to help. In addition, the online payment service Portmone has updated the Charity section where you can find the details of zoos across the country and foundations that take care of animals. 

KYIV ZOO

KyivZoo is closed for visitors but keeps working round the clock and without days off. “We take care of our ungulates and birds, scaly and predatory animals 24/7 and we know that every hard day brings us closer to victory,” – said on the zoo’s website.  Zoo workers are building a greenhouse to grow fresh herbs.

Details of the zoo for charitable contributions (you can also buy electronic tickets on the website).

NIKOLAEV ZOO

The Nikolaev Zoo presents the largest group of wild animals in Ukraine, an arboretum with more than 200 species of unique plants from around the world. “We are supported by all zoos in the world, except Russian ones, no zoo there has expressed their support for us, even verbally, although they know what is happening here,” said the director of the zoo.

You can help by buying a ticket on the website or make a donation :

KU Mykolayiv Zoo
EDRPOU 02219760
Charitable account
In Mykolayiv RU “Privatbank”
MFO 305299
AUA683052990000026009001700927

KHARKIV ZOO

“Our wolves are now howling like air raid sirens, and our hearts are torn with pain. When we look into the eyes of our animals, we see fear and grief, but we will do everything to help, feed and protect our zoo, ” said Deputy Director of the Zoo Karina Detyuk.
You can help the zoo financially by making a donation: 

KO KHARKIVS’KYY ZOOLOGICHNYY PARK KOMUNAL’NA ORGANIZACIYA 61058, Sumskaya street, 35. Kharkiv, Ukraine
USREOU code 02220881
Bank: JOINT-STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK “PRIVATBANK” Registered address: 1D Hrushevskoho St., SWIF
Ukraine , Kyiv, 01 PBANUA2X
Account UA723515330000026003015902357, currency USD (US Dollar)
Kharkiv Zoo

KO KHARKIVS’KYY ZOOLOGICHNYY PARK KOMUNAL’NA ORGANIZACIYA 61058, Sumskaya street, 35. Kharkiv, Ukraine
USREOU code 02220881
Bank: JOINT-STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK “PRIVATBANK” Registered address: 1D Hrushevskoho St.
Code: PBANUA2X
Account UA503515330000026009035901912, currency EUR (Euro)

CONTACT ZOO PARK XII MONTHS

The zoo is located in the village of Demydiv in Kyiv region and is now virtually cut off from everything. According to Mykhailo Pinchuk, director of the XII Months Park, the situation is critical.

Details are available on the zoo’s website. 

BERDYANSK ZOO “SAFARI”

Berdyansk Zoo “Safari”, where more than 80 species of rare animals have found shelter, needs help. “Animals need to be fed. We are holding on but it is getting harder and harder every day: food stocks are declining catastrophically, there are not enough funds to order new stocks. We will be sincerely grateful for any help, “- say the owners of the zoo.

Details for financial support in EUR:
Kalchenko IL FOP
IBAN Code
UA873133990000026006040203228 
Name of the bank – JSC CB “PRIVATBANK”, 1D HRUSHEVSKONO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
SWIFT Code bank / Bank SWIFT Code – PBANUA2X
Details for financial support in hryvnia
FOP Kalchenko IL
2293810173
JSC CB “PRIVATBANK” USREOU 14360570, bank code 313399
UA343133990000026003055732141

FELDMAN ECOPARK

13 monkeys were evacuated from Feldman Ecopark – four orangutans and nine chimpanzees. The monkeys will temporarily live in the Kharkiv Zoo, and 22 alpacas – in the house of the ecopark owner Alexander Feldman. The evacuation of other animals continues. Prior to that, the ecopark had been under fire from the Russian occupiers several times.

Details for help on the park page.

The park accepts cryptocurrency assistance. 

REHABILITATION CENTRE FOR LARGE PREDATORS IN VASYLIVKA

The shelter for large predators needs a “green corridor” to deliver diesel and food, says zoo centre owner Oleksandr Pylyshenko . “Two weeks of occupation, 200 inhabitants, we have already experienced several days of real famine. There is less and less food, constant shelling. And our zoo consumes 200 kg of fresh meat a day, which is more than the Kyiv and Rivne zoos combined, ”says Pylyshenko.

SHELTER FOR WILD ANIMALS IN BORYSPIL

The shelter evacuates wild animals to safer places in Europe. For those animals that remain in place, they are looking for guardians who could provide financial support and pay for the week of supporting a particular animal. These are contributions from 400 to 800 UAH.

Details by link 

KYIV HIPPODROME

More than 300 horses became hostages at the Kyiv Hippodrome . Some owners of riding horses have left their horses without food, do not answer phone calls, have abandoned their horses, and are unable to earn the money to pay for their horses.

Assistance transfer card:

4149499393718166

Privatbank Ilyuchenko Olga Vladimirovna

In the purpose to specify – “help for horses”

Читайте нас в Telegram-каналі, у Facebook та Instagram

Читайте також

Серед головних редакторів наукових журналів лише 8% жінок, а частка наукових авторок становить 26% — дослідження

Серед головних редакторів наукових журналів лише 8% жінок, а частка наукових авторок становить 26% — дослідження

Гендерний розрив серед головних редакторів наукових журналів більший, ніж вважалося раніше, а деякі редактори публікують багато власних статей у журналах, які вони редагують. Про це свідчать дані першого дослідження за...

Справа Талашка: Нацполіція не знайшла доказів домагання до студенток у театральному університеті

Справа Талашка: Нацполіція не знайшла доказів домагання до студенток у театральному університеті

Національна поліція не знайшла доказів сексуальних домагань колишнього викладача Київського національного університету театру, кіно та телебачення імені Івана Карпенка-Карого Володимира Талашка до студенток. Про це йдеться...